Stor studie av korona-selvtester: Bare 17 av 46 blir anbefalt

foto