De mange avbrytelsene, de aller fleste fra Trumps side, preget tirsdagens første debatt mellom de to amerikanske presidentkandidatene. Biden ble avbrutt en rekke ganger av Trump, før han rakk å fullføre setninger.

Det er tydelig at «ytterligere strukturer må tilføres til formatet for de gjenværende debattene for å sikre en mer ryddig diskusjon», uttaler den tverrpolitiske kommisjonen som arrangerer duellene.

Ordstyreren under tirsdagens 90 minutter lange debatt i Cleveland, den erfarne TV-journalisten Chris Wallace, slet tungt og irettesatte gjentatte ganger Trump for å avbryte Biden.

En av endringene kommisjonen nå vurderer, er om ordstyreren i de kommende debattene skal ha anledning til å skru av mikrofonen når kandidatene ikke respekterer reglene og holder seg til sin tilmålte taletid.

Den neste debatten mellom Trump og Biden finner sted 15. oktober i Miami i Florida, en av vippestatene der resultatet kan bli svært avgjørende for valgutfallet 3. november.

Før debatten i Florida møtes visepresident Mike Pence og Demokratenes utfordrer Kamala Harris til debatt i Salt Lake City i Utah 7. oktober.

Den tredje og siste debatten mellom Trump og Biden finner sted i Nashville i Tennessee 22. oktober.