– Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) da regjeringen la fram sitt forslag.

Flankert av statsminister Erna Solberg (H), klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kunne hun sjøsette prestisjeprosjektet «Langskip» – en full kjede for fangst, transport og lagring av CO2 i Norge.

Planen er å fange CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommune. Derfra skal flytende CO2 fraktes med skip til en mottaksterminal i Øygarden, for så å pumpes gjennom rør til et lager under havbunnen på norsk sokkel.

Fangstanlegget alene vil koste staten 3,8 milliarder kroner i investeringer.

I tillegg må staten investere 10,4 milliarder kroner i løsningen for transport og lagring.

Fortum må vente

På sikt åpner regjeringen også for å stille med 3 milliarder kroner til CO2-fangst ved Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

Men her setter regjeringen som betingelse om at Fortum må skaffe resten av pengene selv.

Det betyr i praksis at Fortum må søke EUs innovasjonsfond om støtte eller få hjelp av andre aktører, for eksempel Oslo kommune.

Fortum Oslo Varmes CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås mener regjeringens løfte om et bidrag på 3 milliarder kroner hvis resten av finansieringen faller på plass, betyr at Fortum har fått en reell mulighet til å sette planene ut i livet.

– Den muligheten skal vi gripe med begge hender. Vi vil nå jobbe videre for å skaffe resterende finansiering, primært fra EU, sier Bjerkås.

Oslos klimamål kan ryke

Men beslutningen om å sette Oslo på vent, skaper også alvorlig bekymring.

Et svar fra EU kommer tidligst til høsten neste år, og det er ikke gitt at Fortum får ja.

– Uten karbonfangst på Klemetsrud vil ikke Oslo nå klimamålene, og det vil selvsagt også virke inn på i hvilken grad Norge når klimamålene sine, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo kommune.

En trist dag for alle som bor i Oslo, mener MDGs partileder Une Bastholm.

– Vi må halvere verdens utslipp de neste ti årene. Da er det rett og slett ikke nok med kun ett CO2-fangstanlegg i Norge, sier hun.

Frp avmålt

Bastholm varsler at hun nå vil kjempe videre på Stortinget for finansiering av begge de to anleggene.

Det samme varsler Arbeiderpartiet og SV at de vil gjøre.

Fremskrittspartiet energipolitiske talsperson Jon Georg Dale viser for sin del til at denne typen prosjekter har stor risiko ved seg.

Han er avmålt til regjeringens plan.

– Frps stortingsgruppe vil nå gå grundig inn i beslutningsgrunnlaget for å sikre oss at vi ikke sløser med skattebetalernes penger, sier Dale til NTB.

Månelanding

Investeringsbeslutningen kommer etter hele 13 år med politisk dragkamp, feilslåtte planer, utredninger og utsettelser.

Det begynte i 2007 da daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i nyttårstalen lanserte det han kalte «vår månelanding», et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 på Mongstad. Men dette prosjektet krasjlandet i 2013.

Etter at de borgerlige overtok regjeringsmakten, begynte planleggingen av et nytt prosjekt der CO2-fangst fra industrien sto i sentrum.

Blir også Fortum bygd ut, vil prosjektet få en total kostnad på 25,1 milliarder kroner, ifølge regjeringens anslag. Det inkluderer ti års drift.

Av dette skal staten etter planen dekke 16,8 milliarder kroner.