Partiformann Carl I. Hagen ga klarsignal til budsjettforhandlinger etter et møte med regjeringspartienes parlamentariske ledere i ettermiddag.Vi skal bruke dagen på vår kravliste. Vi vil nedjustere våre krav fra forrige gang på 10 milliarder kroner, for å komme regjeringspartiene i møte, sier Hagen. Nedjusteringen er et svar på at regjeringspartiene har økt sitt tilbud.

Hovedforhandlere blir Siv Jensen (Frp), Jan Tore Sanner (H), Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) og May Britt Vihovde (V).