Norge blir møtt med krav om å yte like mye til EUs struktur— og utjevningsfond som medlemslandene. Det vil si brutto 5-6 milliarder kroner årlig, eller 30 ganger dagens EØS-kontingent.Kommisjonen har påpekt at utvidelsen er et historisk prosjekt. Hvis EFTA-landene ikke er villige til å trekke lasset sammen med resten av Vest-Europa, er det alvorlig grunn til å vurdere om EØS-avtalen bør videreføres, ble det sagt under et møte mandag der EFTA-arbeidsgruppen i EUs ministerråd drøftet Kommisjonens forslag foran forhandlingene.

Sentrale kilder Aftenposten har vært i kontakt med, sier også at det ble stilt spørsmål ved selve grunnlaget for EØS-avtalen. EU-kommisjonen påpekte muntlig at EØS ble til som en situasjonsbestemt politisk løsning i kjølvannet av den kalde krigen. Med Finlands, Sveriges og Østerrikes inntreden i EU falt hele begrunnelsen for avtalen bort, ifølge Kommisjonen.

Mandatet for de kommende EØS-forhandlingene vil bli fastlagt under EU-toppmøtet i København i midten av desember. Først da kommer prislappen på bordet.

EFTA-landene venter nå spent på kravene EU vil legge fram.

Forhandlingene om EØS-utvidelsen skal være avsluttet i løpet av få måneder. Ennå er det uklart hva de norske posisjonene vil være.

Norge betaler i dag en "EØS-kontingent" på 170 millioner kroner. I tillegg kommer utgifter til å delta i en rekke EU-programmer, byråer og samarbeidsprosjekter, noe som bringer de totale kostnadene for Norge opp i vel en milliard kroner årlig.