Dersom FNs våpeninspektører ikke finner forbudte våpen, mener mer enn 70 prosent av de spurte at George W. Bush må bevise at Irak har masseødeleggelsesvåpen før det kan bli aktuelt å gå til angrep.56 prosent er imidlertid av den oppfatning at USA bør gå til militæraksjon for å fjerne Saddam Hussein fra makten i Irak.