GRIMSTAD: Fordelen for kundene vil være en skreddersydd oversikt over mediebildet til en vesentlig lavere kostnad enn ved manuelle overvåkningstjenester, skriver selskapet i en pressemelding.Basert på OverView har InterMedium vunnet kontrakten med Statoil ASA om leveranse av medieovervåkingstjenester for konsernet.OverView er utviklet i et samarbeid mellom InterMedium og Mediearkivet.no. Det er brukt ett år på arbeidet. Basisen er InterMediums teknologi for overvåking og filtrering av store mengder informasjon. OverView vil bli markedsført både av InterMedium og Mediearkivet.no. Målgruppen er beslutningstakere i private bedrifter og offentlige virksomheter. CHRISTIAN STAVIK