Gjennomføringen så langt tyder på at det vil kunne bli gjennomført om lag 1.200 færre plasser enn planlagt.— Jeg ser alvorlig på at målene ikke nås, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap)

I en pressemelding sier han at situasjonen er tatt opp med Arbeids- og velferdsetaten.

— Jeg har gitt uttrykk for at departementet ikke er fornøyd med den manglende måloppnåelsen. Direktoratet har forsikret med at de tar dette alvorlig. Det er satt i gang et arbeid i etaten for å øke antallet yrkeshemmede i tiltak slik at målene kan nås neste år, sier Hanssen. (©NTB)