Franske myndigheter satte samme dag i gang sin egen gransking av forliset i november, der "Prestige" brakk i to og sank utenfor Galicia i det vestlige Spania. Skipet hadde rundt 70.000 tonn tung fyringsolje om bord.Om lag 20.000 tonn av denne lasten har lekket ut, og etter at det har griset til strender i Spania og Portugal, har oljesølet nå også nådd Frankrike. Franske justismyndigheter satte i går i gang sin egen etterforskning av "Prestige"-forliset.

Forliset etterforskes som en mulig kriminell handling. Målet for etterforskningen er å bringe på det rene hvem som var ansvarlige for denne handlingen, slik at de kan stilles for retten og få sin straff.