Det viser en rundspørring NRK har gjort blant medlemmene i komiteen.Skal denne krigen føres i FNs navn, er det jo en helt innlysende fordel at det ikke kan reises tvil om grunnlaget for den, sier Inge Lønning (H) til NRK.

Også Jon Lilletun (KrF) er blant dem som krever et FN-vedtak.

Ja, det må være et FN-mandat som bygger på folkeretten, og da må det til behandling i Sikkerhetsrådet, sier han.

Ni av de 15 medlemmene i utenrikskomiteen tror at det ikke blir noe angrep på Irak.