Det var norske hvalfangere som på begynnelsen av 1900-tallet satte ut reinsdyrene på øya.

Det har i ettertid vist seg at de har hatt en kraftig negativ effekt på det naturlige plante— og dyrelivet på øya. Gjennom et samarbeidsprosjekt med britiske myndigheter har derfor Statens naturoppsyn (SNO) tatt jobben med å felle reinsdyrene.

3.500 reinsdyr ble felt i første fase av arbeidet, som fant sted i januar og februar i år. Det ble felt 1.941 dyr på Busen-halvøya og 1.555 dyr på halvøya Barff.

— Et samisk team samlet inn og slaktet nærmere tusen dyr i ett område, og kjøttet ble skåret ned og pakket på et innleid fryseskip, sier direktør i SNO, Reidar Andersen.

Personellet som bidro i arbeidet var ti samiske reindriftspersoner, seks fagspesialister fra SNO, fire vitenskapelige assistenter, en veterinær, en lege og to personer i den britiske prosjektledelsen. (©NTB)