Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings— og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) får mye ros i en evalueringsrapport som ble lagt fram mandag.

Blant annet bidrar EOS-utvalgets arbeid til at de hemmelige tjenestene skjerper seg, fastslår utvalget som har vært ledet av tidligere førstelagmann i Gulating lagmannsrett, Bjørn Solbakken.

Evalueringsutvalget foreslår at EOS-utvalgets leder og nestleder får ubetinget innsyn overfor E-tjenesten. EOS-utvalget bør også få tilgang til PSTs register for kildeopplysninger, heter det.

EOS-utvalget bør få en leder på heltid. Tre av de sju medlemmene må øremerkes personer med juridisk, teknologisk eller EOS-faglig kompetanse, og antall medlemmer med politisk bakgrunn bør reduseres tilsvarende, foreslår Solbakken-utvalget. (©NTB)