Helsesektoren vil ifølge forskerne være en formidabel vekstnæring i det norske arbeidsmarkedet de neste tiårene, skriver Aftenposten.

SSBs beregninger viser at folkemengden ligger an til å øke med 41,2 prosent fra 2010 til 2060. I samme periode vil antall årsverk innen helse og omsorg vokse med 97,2 prosent. Jobbene innen denne sektoren kommer til å utgjøre en tredel av alle sysselsatte i 2060, dersom SSBs beregninger slår til.

— Økningen i antall eldre og en fortsatt bedring av kvaliteten på tjenestetilbudet vil bidra mye til at behovet for lønnet arbeidskraft innen denne vekstsektoren kan nå slike høyder, sier forsker Erling Holmøy i SSB til avisen.

Holmøy og hans kolleger mener etterspørselen etter arbeidskraft høyst sannsynlig vil øke kraftig utover på 2020-tallet fordi vi da får langt flere innbyggere som er over 80 år.

— Veksten blir særlig sterk innen pleie- og omsorgssektoren, sier Holmøy. (©NTB)