Redningsmannskapene greide ikke å berge livet til gutten, og han døde på North Wall Beach ved Ballina av skadene han fikk. Gutten fikk store bittskader i beina og på kroppen.

Det var to gutter som surfet sammen i åttetida om morgenen. Den ene signaliserte til den andre at han hadde problemer, og da den andre kom fram, viste det seg at han var blitt angrepet av hai.

Alle strender i området ble stengt etter ulykken mens det ble lett etter haien.

Gjennomsnittlig er det rundt 15 haiangrep i Australia årlig, et av de høyeste tallene i verden. Men bare ett av angrepene ender gjennomsnittlig med døden.