– Ja, jeg har tatt det valget. Jeg trenger en ny start og gjør det av personlige grunner jeg ikke vil uttale meg om nå, sier Bayan over telefon til Jærbladet.

Bayan ble landskjent da hun anmeldte frisør Merete Hodne for sjikane etter at hun nektet å klippe Bayan fordi hun bar hijab.

Hodne ble dømt både i tingretten og lagmannsretten for å ha brutt diskrimineringsloven. Hun fikk en bot som ble redusert fra 10.000 til 7.000 kroner i lagmannsretten.

Nå er saken anket til Høyesterett.

Bayan sier til Jærbladet at hun fortsatt er muslim selv om hun har valgt å ta av seg hijaben. Hun sier også at hun kommer til å fortsette å kjempe for saken, og for retten til de som bruker hijab.

– Jeg kommer til å få en del hets for dette, det vet jeg. Noen vil sikkert si at alt bare var et skuespill og et rop om oppmerksomhet, men jeg må stå for det jeg gjør og tenke på meg selv nå. Rettsaken er en prinsipiell sak og ikke en provokasjon fra min side, forteller Bayan til Jærbladet.

Neppe betydning for rettssaken

Aftenbladet har tidligere laget lengre intervjuer med både Merete Hodne og Malika Bayan.

Det har ikke lykkes Aftenbladet å komme i kontakt med Bayan i forbindelse med den siste utviklingen i saken.

Ola Johan Settem, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, tror ikke Bajanas valg om å ta av seg hijaben vil få konsekvenser for Høyesterett sin behandling av saken.

– Jeg kan ikke se at dette skal få betydning for saken fordi det er frisøren som har gjort noe straffbart ved å nekte å klippe en dame med hijab. Folk må få lov til å endre syn, og derfor kan det ikke bety noe om Bayan velger å ta av seg hijaben, sier Settem.

– Mitt valg

Da saken først ble kjent høsten 2015, sa Bayan følgende til Aftenbladet om valg av tildekkende plagg:

– Det er ikke noe påbud i islam, men det er en anbefaling. Jeg tror det er det beste for meg som person. Det er ingen mann som står bak meg og tvinger meg til å bære hijab. Det er mitt valg, helt og holdent. Jeg har valgt å leve etter islam, og stå for det utad. Jeg ville ikke gjemme meg og pyse ut.

Bayan er født og oppvokst i Stavanger, og er etnisk norsk. Hun valgte å konvertere til islam først etter at hun ble voksen.