Oslo (NTB): Tusenvis av nordmenn mister dagpengene sine fordi de ikke gjør nok for å få jobb. Aetat stoppet i fjor ledighetstrygden til dobbelt så mange som året før.I første halvår i fjor mistet over 4.000 arbeidsledige dagpengene for en kortere eller lengre periode, skriver Dagsavisen. Det er nesten en dobling fra tilsvarende periode året før.Da ble dagpengene stanset for 2.200 ledige.

De som mister dagpengene, er folk som nekter å søke jobb eller å ta imot tilbud om arbeid. Andre er arbeidsledige som ikke vil delta i arbeidsmarkedstiltak eller slutter i jobben uten rimelig grunn.

Årsaken til den sterke økningen er ikke at arbeidsledige er blitt slappere eller mer passive enn tidligere. Mye skyldes at Aetat har fått flere ressurser til å drive oppfølging av de arbeidsledige, skriver avisen. (©NTB)