Av dem er 3.226.416 første dose (59,8 prosent av befolkningen),

og 1.678.970 er andre dose (31,1 prosent av befolkningen).

For personer over 18 er prosentene henholdsvis 75,4 og 39,2.

Så mange prosent av befolkningen over 18 år er vaksinert i fylkene (totalt vaksinert til nå i parentes):

* Agder, første dose: 71,5 (173.142). Andre dose: 40,1 (97.010)

* Innlandet, første dose: 67,6 (204.445). Andre dose: 41,8 (126.220)

* Møre og Romsdal, første dose: 66,1 (139.084). Andre dose: 39,6 (83.389)

* Nordland, første dose: 64,8 (125.610). Andre dose: 39,2 (76.042)

* Oslo, første dose: 83,7 (472.104). Andre dose: 37,5 (211.507)

* Rogaland, første dose: 69,7 (258.449). Andre dose: 36,3 (134.569)

* Troms og Finnmark, første dose: 64 (125.215). Andre dose: 37,6 (73.591)

* Trøndelag, første dose: 70,4 (264.428). Andre dose: 37,6 (141.193)

* Vestfold og Telemark, første dose: 76,8 (259.868). Andre dose: 41,3 (139.822)

* Vestland, første dose: 73,2 (368.695). Andre dose: 38,2 (192.541)

* Viken, første dose: 84,3 (828.758). Andre dose: 40,3 (396.015)

Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at eldre tall endrer seg over tid.

Data om fylker baserer seg på folkeregistrert adresse til den vaksinerte.

Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI)