Partene er blitt enige om å ha et halvårlig møte for å oppsummere og snakke sammen om temaer som kan bli særlig krevende i tiden fremover.

— Det er klokt å ha disse møtene. Det gir oss en mulighet til å sette en fot i bakken, til å snakke sammen, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NTB.

Samarbeidsklimaet har vært preget av hardere fronter det siste halvåret enn tidligere, hovedsakelig på grunn av uenighet om asylpolitikken, mener han.

— Det er stor avstand mellom de fire partiene, og det preger samarbeidet, sier Hareide.

Den stigende arbeidsledigheten vil bli et nøkkeltema under møtet i Nydalen. Venstre har varslet at de også vil bruke en del tid på å snakke om klimapolitikk. (©NTB)