I mai i år avgjorde EU-domstolen at enkeltpersoner må ha mulighet til å søke Google om å bli fjernet fra søkemotorens trefflister. Nasjonale personvernmyndigheter skal fungere som klageinstans for Googles avgjørelser. I Norge er det dermed Datatilsynet som har fått denne oppgaven.

Så langt har Datatilsynet behandlet fem klagesaker. To av klagene løste seg uten vedtak fra tilsynet. Av de resterende klagesakene ble to avslått fordi Datatilsynet vurderte at informasjonen det gjaldt, fortsatt var av offentlig interesse. Én klager fikk medhold fordi informasjonen som fremkom i treffet det gjaldt var misvisende. (©NTB)