— Vi kommer til å skrive et brev til Forsvarsdepartementet med forespørsel og et krav om å få gjennomgå praksisen med bruk av slike sluttavtaler som har vært omtalt de siste dagene, sier BFO-leder Diderik Coucheron til NTB.Årsaken er at mye tyder på at ledelsen i Forsvaret omgår lover og regler ved å inngå hemmelige avtaler med brysomme ansatte, skriver Dagbladet.

— Vi er ikke trygge på at systemet vi nå ser konturene av, representerer en tilfredsstillende behandling av embetsmenn. Det er et sterkt stillingsvern for offentlige tjenestemenn nettopp for å sikre deres integritet, sier Coucheron. (©NTB)