OSLO: Undersøkelsen fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) viser at stadig færre ungdommer eksperimenterer med narkotiske stoffer, skriver Vårt Land.

I aldersgruppen 15 til 20 år økte andelen som hadde brukt cannabis fra 8 til 19 prosent fra første halvdel av 90-tallet og fram til år 2000. Etter 2000 sier bare 13 prosent at de har prøvd cannabis.

Samtidig viser Sirus-tallene at alkoholkonsumet til samme aldersgruppe har økt fra stabile tre liter på slutten av 90-tallet til nesten fem liter ren alkohol årlig. Dette skyldes blant annet at jenter drikker stadig mer.