De fire er i alfabetisk rekkefølge sogneprest Berit Øksnes Gjerløw (48) i Skiptvet i Østfold, leder i Den norske kirkes presteforening, Ingeborg Synnøve Midttømme (46), rektor ved det Praktisk teologiske seminar ved Menighetsfakultetet Halvor Nordhaug (54) og prost i Øvre Romerike prosti i Borg Bjarne Olaf Weider (58). Samtlige regnes som konservative i kirkelige spørsmål, også når det gjelder vigsling av homofile prester. Bispedømmerådet regner alle de fire kandidatene som samlende for bispedømmet, og har lagt stor vekt på dette.

Dagens biskop, Odd Bondevik, fratrer 1. mars etter nesten 16 år som biskop i Møre. (©NTB (©NTB)