Verken Brynestad eller ledelsen i Vålerenga vil kommentere saken, men det skal ha vært flere sonderingsmøter på administrativt topplan mellom de to Oslo-klubbene. Målet var å få til en felles Oslo Fotballklubb.Brynestads utgangspunkt var at to klubber med underskudd ikke hadde noen framtid. Et nytt og egenkapitalsterkt Oslo FK ville være noe annet. Klubben ville bli enerådende i markedet, ha penger til spillerkjøp og få en ny stadion. Tanken var at klubben skulle tilføres kapital i størrelsesorden 100 millioner kroner.

Drøftingene mellom de to klubbene strandet ifølge Dagbladet fordi Atle Brynestad ville eie alt selv og fjerne hovedeieren i Vålerenga, John Fredriksen. Da Fredriksen fikk høre om dette var han villig til å spytte inn frisk kapital i den konkurstruede klubben.