Firmaet har lagt ned større beløp for å sikre seg avtaler blant annet med forsvaret. I tillegg ansatte firmaet hele 35 nye medarbeidere i 2000. I samme perioder sluttet 8 personer.— Å rekruttere nye personer har vært kostbart, men nødvendig. Vi hadde en nettovekst på 27 årsverk i 2000. Veksten vil ikke fortsette like sterkt fremover, sier Guldbrandsen.Sommeren 2000 gjennomførte selskapet en emisjon rettet mot Informator Training Group AB, eid av svenske Bure Equity AB. Boxer ble tilført 22,5 millioner kroner mot en andel på 19,8 prosent. Ved transaksjonen ble selskapet priset til 129 millioner kroner.I årsmeldingen står det at en ny emisjon vil bli gjennomført sommeren 2001.- Denne er nært forestående. Vi er i en avsluttende fase av avtalen. Det er med et sterkt finansielt miljø i Oslo, men jeg kan ikke si hvem før avtalen er signert, sier Guldbrandsen.CHRISTIAN STAVIK