I beslutningen heter det at betegnelsene "light" og "mild" skal være forbudt i EU, og at advarslene skal dekke 30 prosent av sigarettpakkenes forside og 40 prosent av baksiden.Kjennelsen kom i en sak som tobakksprodusentene Imperial Tobacco og British American Tobacco hadde anlagt mot EU. Selskapene tapte på alle viktige punkter.