KRISTIANSAND: Til Agder Gassforums stiftelsesmøte i går hadde han sendt prosjektleder Knut Hoven, som er konsernets forbindelse til HiA-miljøet. Krokmo selv stelte med budsjetter. Agder Energi har ikke vært representert i Agder Gassforums interimsstyre. Heller ikke i det nye styret er det noen AE-navn. Lyse Energi, derimot — den forsmådde AE-beileren fra Rogaland - har satset hardt på gasskraft. Både teknologisk og økonomisk. - Vi må se naturgass i sammenheng med satsingen på fjernvarme. Gass kan ta toppene i energibehovet ved oppvarming av vannet som går i ledningene. Utover det er det klart at vi, som energileverandør og -aktør, har en interesse i å få gass til Sørlandet. Vi kan vel komme til å oppleve kraftunderskudd i fremtiden, særlig ettersom enkelte planlagte kraftkabler ikke ser ut til å komme på plass. På lang sikt kan det også bli snakk om gasskraftverk, bare miljøproblematikken finner sine løsninger.