Hans «En bondebegravelse» fra 1885 ruver i norsk kunsthistorie. Det gjør også maleriet av jentene ved skigarden og de frodige eventyrtegningene.— Selvfølgelig har vi med disse arbeidene, men vi vil vise en litt bredere og mer mangfoldig side ved ham. Werenskiold var kanskje sin generasjons mest mangfoldige kunstner, sier Øystein Ustvedt, som har vært kurator for utstillingen.

Werenskiold levde et langt liv. Han ble 83 år gammel og var produktiv helt til det siste.

— Det som kjennetegner ham er at han lagde så mye forskjellig og utviklet seg hele veien. Han er en av de få som går videre i høy alder. De fleste blir jo stående, men han utvikler seg helt til han dør, sier Ustvedt.

Utstillingen i Nasjonalgalleriet viser over 140 av Erik Werenskiolds arbeider. Her er malerier, tegninger, bokillustrasjoner og også noen litt mer sære applikasjoner. (©NTB)