Presset ligger derfor ikke i Europa, selv om både Italia og Malta har mottatt mange tusen flyktninger, mener flyktningorganisasjoner.— Migrasjonspresset ligger på land i Nord-Afrika, fastslår Jean-Philipphe Chauzy fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

— Vi har appellert mange ganger til europeiske land om å vise solidaritet med Italia og Malta, slik at de kan dele flyktningbyrden med dem, sier Andrej Mahecic fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

— Men vi må først og fremst understreke at det er land i Nord-Afrika som har hovedbyrden med flyktningkrisen som har oppstått som følge av krigen i Libya, legger han til.

Over 600.000 mennesker har flyktet fra krigen i Libya. Og det store flertallet har tatt seg inn i nabolandene. Både Tunisia og Egypt har holdt sine grenser åpne, det samme har Tsjad, Mali og andre land i regionen gjort, understreker Chauzy. (©NTB)