Politiførstebetjent Arnt Marvin Fuglaas fra Meløy lensmannskontor kom onsdag med flere opplysninger som sår tvil om deler av den drapstiltalte 21-åringens forklaring.Blant annet har tiltalte forklart at han og Linda brukte formiddagen 1. juni (forsvinningsdagen) til å rydde og vaske i leiligheten. Fuglaas besøkte leiligheten dagen etter, og forteller om en "voldsomt rotete" leilighet.

Det var klær på bordet, fullt askebeger, blader rundt omkring, skitne kopper og kar og matrester på komfyren, fortalte Fuglaas.

Han mener leiligheten ikke kunne vært ryddet. Det samme inntrykket bekreftet Eva Kilvik senere på dagen som vitne i Salten tingrett.

Politifolkenes vitneprov blir sentrale i indisierekken som aktoratet bygger mot den tiltalte 21-åringen. Han har forklart at han og Linda ryddet og vasket i leiligheten dagen før. Han har imidlertid ikke vært i stand til å komme med detaljer om ryddingen, hva de foretok seg, eller hvem som gjorde hva.