De fleste av fangene som er blitt frigitt er enten svært syke eller over 70 år gamle. Det er også planlagt å frigi fanger som var mindreårige på det tidspunktet da de skal ha begått sine forbrytelser.Blant dem som er blitt løslatt er flere som har tilstått å ha deltatt i massakrene i 1994 og som allerede har tilbrakt lengre tid i fengsel enn dommene deres tilsier.

Rwanda har satt seg som mål å løslate mellom 30.000-40.000 fanger innen slutten av januar, ifølge landets øverste sjef for påtalemyndigheten, Gerald Gahima.

Det befinner seg 115.000 mennesker i Rwandas fengsler. 90 prosent av dem har dommer knyttet til massakrene i 1994.