KRISTIANSAND: – Alle kommunene skrev under på å ikke selge aksjer i Agder Energi de neste fem årene, med unntak av Søgne og Valle som forpliktet seg for tre år, sier Vennesla-ordfører Torhild Bransdal (KrF).

På dagens eierskapsmøte forpliktet de kommunale eierne seg altså til å beholde kontrollen (54,5 prosent eierskap) over AE.

– Dette er akkurat som forventet. Og det er bra, fordi vedtaket skaper en god basis for å eie dette kjempeviktige selskapet videre, og utvikle vårt eierskap, mener Bransdal.

Den eneste kommunen som ikke signerte i dag, var Bykle, som ikke stilte på møtet, men Bransdal peker på at kommunestyret har gjort et vedtak på fortsatt eierskap.

– Jeg synes det er fantastisk at 30 kommuner kan være så unisone på dette, sier Bransdal.

Med dette vedtaket er den kommunale kontrollen over AE sikret frem til minst 2013. Dermed fortsetter Agder-kommunene linjen som ble startet for tre år siden med inngåelsen av avtalen om ikke å selge AE-aksjer til Statkraft.