OSLO: Tidligere var Oslo den beste byen i Norge når det gjaldt piggfrie dekk, men nå har bergenserne hastet forbi. Tellinger viser at 90,1 prosent av bergenserne kjører med piggfrie vinterdekk. Det er en økning på 11,3 prosent.

Til sammenligning kjører 83,8 prosent av Oslo-beboerne piggfritt, og i Trondheim er andelen på 79,5 prosent.

– Ut fra et miljøståsted er vi glade for at flere og flere velger piggfritt. Økningen og det høye nivået med piggfrie biler i de tre største byene har vært større enn forventet, men har en sammenheng med piggdekkgebyrene, sier senioringeniør Pål Rosland i Statens vegvesen.

Nordover synker andelen piggfrie dekk, og i Tromsø har ikke trenden helt fått fotfeste.

– I Tromsø ligger piggfriandelen stabilt under 10 prosent på tross av omfattende kampanjer for å øke bruken, sier Rosland.