Juryen har avgjort skyldspørsmålet i Eirik Jensen-saken

Juryen har kommet til en konklusjon i skyldspørsmålet i Eirik Jensen-saken etter seks dager med drøftinger. Kjennelsen blir lest opp i retten klokken 13.

Publisert:

Juryen i Borgarting lagmannsrett har kommet til en konklusjon i spørsmålet om Eirik Jensen (bildet) er skyldig eller ikke. Kjennelsen skal leses opp i retten klokka 13. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

  • NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel

Mandag var den sjette dagen juryen i rettssaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen var samlet til rådslagning. Ved 10.45-tiden kom beskjeden om at juryen hadde kommet til en konklusjon etter rådslagningen for å avgjøre hvorvidt han er skyldig.

– Lagretten har nå avsluttet sin rådslagning. Forhandlingene vil fortsette ved at lagrettens kjennelse vil bli lest opp i sal 250 i Oslo tinghus. Retten settes klokken 13, opplyser Borgarting lagmannsrett.

Juryen i Borgarting lagmannsrett begynte rådslagningen onsdag ettermiddag.

Ingen begrunnelse

Juryen begrunner ikke sin konklusjon om skyld eller uskyld. Det er nødvendig med et flertall på at mist sju av de ti lagrettemedlemmene for å svare ja på skyldspørsmålene.

Juryens kjennelse er endelig og kan ikke ankes til Høyesterett.

Juryen har besvart to hovedspørsmål, om Eirik Jensen har medvirket til Cappelens hasjinnførsel og om han er skyldig i korrupsjon, og to underspørsmål som går på om de to ovennevnte forbrytelsene er grove.

Kan settes til side

Etter at juryen har svart på spørsmålene, vil de tre fagdommerne ta stilling til om de godtar lagrettens kjennelse. Dersom de gjør det, og Jensen kjennes skyldig, går rettsprosessen videre med prosedyrer om straffeutmåling. Da blir også Gjermund Cappelen en del av prosessen ettersom han bare anket straffutmålingen fra tingrettens dom i 2017.

Fire av jurymedlemmene blir med videre for å fastsette straff sammen med de tre lagdommerne Kristel Heyerdahl, Jørgen Brunsvig og Steingrim Bull.

Dersom fagdommerne derimot ikke skulle godta juryens kjennelse, vil den bli satt til side. Da vil det bli holdt en ny rettssak mot Jensen hvor hele skyldspørsmålet prøves på nytt, men med et utvidet meddomsrett bestående av to lagdommere og tre meddommere.

To hovedspørsmål

Spesialenheten for politisaker har tiltalt Eirik Jensen (61) for medvirkning til grov narkotikainnførsel og for grov korrupsjon ved å bistå Gjermund Cappelen i hans innførsel av flere tonn hasj i tiden fra 2004 til 2013. Jensen har hele tiden nektet straffskyld og forklart at Cappelen har vært hans informant.

Jensen ble i 2017 dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett. Ankesaken har vært til behandling i fem måneder i Borgarting lagmannsrett.

Ankesaken er den siste som behandles av en jury, en lagrette, i norsk historie. Ordningen ble vedtatt fjernet med virkning fra 2018, men saker som allerede var inne til ankebehandling, skulle avgjøres etter gammel ordning. Jensen-saken er den siste som ennå ikke er avgjort.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Eirik Jensen