— Det er tøffe tider for mange maritime bedrifter, spesielt innen offshore. Dette vil gå fra vondt til verre i løpet av høsten, og vi ser dessverre få lyspunkter i 2016, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Rederiforbundet.

— Maritime virksomheter utgjør en av våre største næringer, så dette vil slå rett inn i norsk økonomi, legger han til.

Rederiforbundets undersøkelse viser at to av tre rederier mener markedsutviklingen har vært negativ siden januar 2015. Samtlige riggselskap og ni av ti offshore service-rederier mener at markedet er forverret, og over halvparten forventer at situasjonen vil forverres ytterligere utover høsten og i første halvår av 2016. Rederiene gjør nå det de kan for å tilpasse seg de krevende markedene. De kutter kostnader ved oppsigelser, permitteringer og å legge skip i opplag, samtidig som de utsetter leveranser av nye skip.

Dessuten viser undersøkelsen, der 112 av Rederiforbundets medlemmer har svart, at opplagstallene nesten vil dobles i løpet av høsten. Ifølge Dagens Næringsliv lå 52 norske skip i opplag i august, et tall som ventes økt til 93 fartøyer. (©NTB)