Fra valgkampturneen i Trøndelag forrige uke kunne statsminister Erna Solberg (H) presentere gladnyheten om at Norge får over 258.000 ekstra doser av Pfizer-vaksinen fra Bulgaria og Romania. Uken før lyktes det Norge å bytte til seg 100.000 Pfizer-doser fra Litauen.

Men Norges intense vaksinejakt stopper ikke der. Til NTB forteller helse- og omsorgsminister Bent Høie at regjeringen har kastet ut flere fiskesnører til Europa, for å dra i land et enda større antall vaksinedoser. Målet er å bli fortere ferdig med vaksineringen i Norge.

– Jeg kan ikke si hvilke andre land vi er i dialog med, men jeg kan si at det dreier seg om flere land, og at vi har meldt generell interesse for flere doser, sier Høie, som poengterer at Norge opererer innenfor rammene av vaksineavtalene vi har med EU.

Sliter med oppslutningen

I tillegg til å kontakte enkeltland direkte, har regjeringen også meldt interesse for flere vaksinedoser gjennom den svenske vaksinekoordinatoren Richard Bergström, som sikrer Norge doser via Sverige.

Ifølge Høie sliter flere europeiske land med vaksineoppslutningen og har derfor et overskudd av vaksinedoser. Det er disse dosene som nå er i omløp og fordeles mellom EU-land som trenger dem.

– Vi har gitt tilbakemeldinger om at vi er interessert i å kjøpe, bytte og ta imot det som refordeles i EU. Det arbeidet har pågått siden før sommeren, sier Høie.

Han understreker at dosene Norge nå plukker fra Europa, ikke er tiltenkt fattige land gjennom Covax-samarbeidet. Ifølge Høie vil Covax-programmet kun ta imot vaksinedoser direkte fra produsenten.

– Dette er ikke vaksiner vi skaffer oss på bekostning av andre land ute i verden, sier Høie.

Vil ikke oppgi prisen

Norge har allerede sikret seg rundt 350.000 ekstra vaksinedoser gjennom avtaler med andre europeiske land. Foto: Heiko Junge / NTB

Mens avtalen med Litauen innebærer at Norge gir fra seg like mange doser av Janssen-vaksinen som vi mottar av Pfizer-vaksinen, må regjeringen betale de andre landene vi får ekstra doser fra. Høie vil ikke røpe hvor mye.

– Vi betaler den prisen vi blir enige om, og det kan variere. Men det er veldig regulert. Det er ikke sånn at flere land driver og overbyr hverandre, sier Høie.

Janssen-vaksinen er tatt ut av Norges vaksinasjonsprogram etter meldinger om alvorlige bivirkninger, men for Litauens del oppleves det enklere å bruke en vaksinetype som kun krever én dose, forteller Høie.

Norge har også avgitt AstraZeneca-doser til land som Sverige, Island og Portugal.

Får opp tempoet

Tiden det tar å få vaksinert alle voksne i Norge med to doser, er redusert med to uker som følge av vaksineavtalene som allerede er inngått. Klarer regjeringen å få til flere, vil vaksineringen gå enda raskere, ifølge Høie.

– Disse vaksinene blir levert umiddelbart. Dermed får vi raskere fremdrift, sier Høie, og legger til at Norge alt er sikret nok doser til hele befolkningen gjennom samarbeidet med EU.

– Men får vi til flere avtaler, blir tiden ytterligere redusert. Det er gode nyheter, sier Høie.

Ifølge Høie er vaksineavtalene med Bulgaria, Romania og Litauen grunnen til at flere kommuner er i gang med å innkalle til dose to før tiden.

– Vi ønsker å inngå flere avtaler så lenge det innebærer en fremskyvning av eget vaksineprogram, sier Høie.