Sentrale rapporter holdes hemmelig av regjeringen. Valget stemples som uholdbart og grunnlovsstridig.

Regjeringen vil vente med å gi befolkningen innsikt i rapportene som blir sentrale i valget om videre koronatiltak. Her er helseminister Bent Høie (H) og justisminister Monica Mæland (H). Foto: Siri Øverland Eriksen