Professor Lars Thue ved Handelshøyskolen BI har gjort beregningene ved å koble statistikk på kraftprisen fra Statistisk sentralbyrå og indeksen for levekostnader, melder kraftnytt.no.Ifølge professoren har gjennomsnittsprisen per kilowatt-time i de tolv årene med fritt kraftmarked vært 49,2 øre inklusive avgifter og betaling for nett. I de tolv årene før frislippet lå gjennomsnittet på 47,5 øre omregnet i 2000-kroner.

Grunnen til at strømmen er blitt dyrere er at før var det et selvkost-regime, sier Thue til Dagens Næringsliv.

Han mener beregninger som viser at folk har tjent på liberaliseringen, er feilaktige. Prisene er der blant annet blitt sammenlignet med bare de fem siste årene før liberaliseringen, som ifølge Thue var unntak med høyere pris enn ellers.

Han sier seg også uenig i en beregning Aftenposten presenterte fra Markedskraft, som hadde regnet ut at en familie med enebolig har spart 44.000 kroner. Ifølge Thue har de forutsatt at Stortinget ville sette opp kraftprisen fra Statkraft i takt med konsumprisindeksen hvis staten hadde fortsatt med å ha kontrollen.

Stortinget ville ikke ha fortsatt å heve strømprisen i en situasjon hvor det regnet mye, var varmt og Statkraft ikke klarte å selge kraften sin. Mine beregninger er mye bedre, sier Thue.