I dag skal jeg være en venn av Madison Hobley, Stanley Howard, Aaron Patterson og Leroy Orange. I dag benåder jeg dem for de lovbruddene de urettmessig har blitt tiltalt og dømt til døden for å ha begått, sa guvernør George Ryan.Han går av som guvernør mandag, og har lenge engasjert seg å endre systemet med dødsstraff i USA.

Samtidig ba mexicanske myndigheter i dag Den internasjonale domstolen i Haag undersøke om 54 mexicanere som er dømt til døden i USA ble informert om den konsulathjelpen de hadde krav på i henhold til internasjonale avtaler da de ble arrestert. Mexicanske myndigheter hevder USA unnlot å opplyse fangene om deres rett til assistanse da de ble arrestert.