Han har vært i Haugesund og er nettopp kommet hjem.¿For nære venner og familie er dette tøft. For andre som er mer perifere så vil det nok mer være en avslutning på en lang sak.

¿Har den preget bygda?

¿Mindre enn mange tror. Den har fått vel så stor oppmerksomhet utenfor bygda.

¿Har den skapt motsetninger?

¿Jeg har ikke opplevd det, hvis vi ser bort fra slekta.

¿Hva skjer nå med gården?

¿Jeg er usikker på det, og det er et viktig spørsmål, for gården ligger sentralt til. Jeg har ingen teori om hva som skjer.

¿Du tar dette på en avbalansert måte, er det for å holde saken litt på avstand?

¿Det er min måte å være på. Jeg har hatt helt andre oppgaver i hverdagen, men har fulgt saken som alle andre, avslutter ordføreren.