Luxembourg: EFTA-domstolen med kjennelse i konflikten mellom LO og norske kommuner om medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse. LO har gått til sak mot kommuner som har sagt opp de kollektive pensjonsforsikringene i (KLP).

Los Angeles: Det Oscar-nominerte norske "Elling-laget" er på plass i Los Angeles. NTBs utsendte medarbeider Ole Ludvig Nymoen har møtt dem. (Foto) Send

Vilnius: Levningene av mellom 1.000 og 2.000 soldater fra Napoleons hær er blitt avdekket i Litauen. (Foto)

Reportasjeleder utenriks: 22 03 45 54

Vaktsjef nyhetsdesken: 22 03 45 50

Reportasjeleder SCANPIX: 22 00 32 68

Vaktsjef fotodesk: 22 00 32 64

E-post: utenriks@ntb.no