Loven er det første offisielle dekretet siden Raúl Castro overtok som president etter sin bror Fidel Castro i februar. Dagen før kunngjorde cubansk TV også at formelle begrensninger på hvor mye man kan tjene i lønn, blir opphevet i et forsøk på å øke produktiviteten.

Restriksjonene på boligeierskap og lønn har vært blant kontrollmekanismene som cubanerne har klaget mest over.

Den nye loven åpner for at cubanere kan beholde leiligheten eller huset de leier fra sin statlige arbeidsgiver når de slutter og til og med la slektninger arve retten til å bo der.

Blant de tusener som kan nyte godt av en slik reform, er militære familier, sukkerarbeidere, bygningsarbeidere, lærere og leger.

I mange år har det vært en uformell praksis at folk har beholdt sine boliger, men praksisen har ikke vært nedfelt i noen lov.

Det er fortsatt ikke lov å selge privathus til andre enn staten, men folk kan bytte hus med hverandre med statlig godkjenning.

Siden han ble president, har Raúl Castro fjernet en rekke forbud og begrensninger som var til stor irritasjon for befolkningen, blant annet forbud mot å ha mobiltelefoner i eget navn, mot å bo på turisthoteller for utlendinger og kjøpe utstyr som DVD-spillere, PC-er og visse kjøkkenmaskiner. (©NTB)