Politiet oppretter undersøkelsessak etter cruisehavariet

Politiet i Møre og Romsdal har opprettet undersøkelsessak etter motorhavariet til cruiseskipet Viking Sky fikk i Hustadvika lørdag.

– Det foreligger ingen mistanke om straffbare forhold i denne saken. Men straffeprosessloven hjemler at det gjennomføres undersøkelser for å avklare årsaken ved en slik hendelse, selv om det ikke foreligger slik mistanke, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

I tillegg til denne saken, har også politidistriktet opprettet undersøkelsessak i tilknytning til motorhavariet som lasteskipet Hagland Captain fikk i Hustadvika samme ettermiddag.

Skovly understreker at politiet samarbeider med andre norske myndighetsorganer som gjør undersøkelser i forbindelse med disse to motorhavariene.

– Vi vil ta avhør av de sentralene personene og vi vil også ha folk om bord i båten for å finne ut av hvorfor den fikk motorsvikt. Offiserene er helt sentrale og kanskje ansvarlige nede i maskinrommet, sier politiinspektøren til NTB og legger til at de også vil snakke med losene som var om bord.

Det er foreløpig ikke avgjort hvor avhørene skal foretas. I løpet av mandagen vil politiet skaffe seg en oversikt over passasjerene, blant annet hvor mange som fortsatt er på sykehus og hvor mange som er utskrevet.

Skovly presiserer at dette er en undersøkelsessak.

– Vi har ingen mistanke om at det er begått en straffbar handling. Men straffeprosessloven hjemler en etterforskning når det er snakk om ulykker. Her var det et stort skadepotensial. Derfor har vi valgt å se på dette, sier han.