Mannen er anmeldt for grovt underslag og dokumentforfalskning.

Sjømannskirken i København sendte tirsdag ettermiddag ut en epost der de bekrefter hendelsen, ifølge Vårt Land.

Mannen har erkjent underslaget, som skal ha blitt gjennomført over en periode på seks år. Sjømannskirken jobber nå med å få full oversikt over omfanget av underslaget.

Regnskapsføreren har i tillegg erkjent å ha forfalsket revisjonsberetningene for regnskapene for kirken. Dette har medvirket til at underslaget ikke er fanget opp i kontroller. Mannen er derfor også anmeldt for dokumentforfalskning.

Underslaget ble anmeldt til politiet i Bergen torsdag 6. juni. Generalsekretær Ørnulf Steen i Sjømannskirken understreker at ingen andre sjømannskirker er rammet.