Etter at Vestfold Interkommunale Næringsmiddeltilsyn hadde avdekket at bedøvede, men ikke avblødde griser ved tre tilfeller var blitt sendt ut i skåldhett vann, fikk Gilde pålegg om å skjerpe seg. Bare en uke etter at slakteriet iverksatte forebyggende tiltak ble nok en gris sendt til skålding uten å være forskriftsmessig avlivet, skriver Tønsbergs Blad.Avdelingsveterinær Bjørnar W. Jakobsen sier at tilsynet vil anmode om midlertidig driftsstopp hvis dette skjer enda en gang. Han vil ikke spekulere i om dyrene var ved bevissthet da de havnet i det varme vannet, men sier at dette i så fall ville vært fryktelig smertefullt for dyrene.

Informasjonssjef Sigmund Fossberg ved Gilde Fellesslakteriet beklager at disse grisene ikke ble forskriftsmessig avlivet.

Slikt skal ikke forekomme. Det er dypt beklagelig, og vi har satt i verk tiltak for å forhindre at slikt skjer i fremtiden, sier Fossberg.