Sosialdepartementet bør ikke fremme lovforslaget for Stortinget før det er utarbeidet regler for medisinsk undersøkelse og behandling av personer som motsetter seg dette, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.Loven setter ikke krav til hvordan pleiepersonell skal gå fram overfor personer som er antatt å være demente og som motsetter seg legeundersøkelse. Dermed blir det heller ikke hjemmel i loven til å foreta en faglig forsvarlig utredning, mener helsedirektøren.

Han påpeker at tvangstiltak overfor aldersdemente er et vanskelig område å regulere med lov. Både den dementes rettssikkerhet og praktiske hensyn må ivaretas.