Brannen i gården i Strømsveien 20 ble meldt klokken 6.02, og brannmannskaper kom raskt til stede. Det brant da i en eller flere hybler i fjerde etasje. Brannen var slukket før klokken 6.30.De to skadde hadde hoppet ut av vinduet i etasjen der det brant. Det er et større antall hybler i gården, og alle som bodde der ble evakuert mens slukningsarbeidet pågikk.