Storberget sier til VG Nett at et slikt nødnummer bør kunne komme på plass før 22. juli-kommisjonen er klar med sin rapport etter terrorangrepene.Selv om han sier han ser store fordeler ved et nødnummer, understreker han at det er stor motstand mot et slikt nummer.

Allerede i mai 2008 varslet regjeringen i stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet at den «tar sikte på» at det innføres ett felles nødnummer, 112, og at brann-, politi— og helsevesen får sju eller åtte felles sentraler i hele landet.

Da trykket på nødnummeret til Nordre Buskerud politidistrikt på Hønefoss ble for stort 22. juli, ble store deler av telefontrafikken rutet videre til nødsentralen i Drammen isteden, noe som lettet koordineringen.

— Vi fikk også økt kapasitet, men den største fordelen er at folk vet hvor de skal ringe, at det er ett nummer til all øyeblikkelig hjelp, sier Storberget til avisen. (©NTB)