Da forslaget ble behandlet i Stortinget torsdag, sørget regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti for at det ble forkastet. Venstre og Høyre ønsker som Frp mer liberale åpningstidsbestemmelser.Spørsmålet er blitt aktualisert etter at flere store hagesentre kan holde oppe om søndagene fordi de selger blomster, planter og andre hageartikler og ikke vanlige forbruksvarer.

Åpningstidsbestemmelsene ble opphevet i 2003 da også Brustadbua så dagens lys. Mindretallet hevdet i debatten at en slik innskrenkning er meningsløs i dag. Regjeringspartiene og KrF hevdet at det ikke er behov for eller hensiktsmessig med særskilte unntak for lovlig søndagshandel, ut over dem som er fastsatt.

— Åpningstider og skjenkebestemmelser bør overlates fra staten til kommunene. Statlige begrensninger og Brustadbua er modne for avvikling, sa Venstres leder Trine Skei Grande. (©NTB)