Sparetiltakene har som mål å redusere landets budsjettunderskudd til 0,2 prosent av bruttonasjonalprodukt innen 2014.— Et balansert budsjett må være et felles mål, sa Italias statsminister Silvio Berlusconi og oppfordret opposisjonspartier til å støtte planen når den legges fram for nasjonalforsamlingen.

Planen må godkjennes av nasjonalforsamlingen innen 60 dager. (©NTB)