Representantenes hus, som har overvekt av republikanere, setter liten pris på at Obama ikke har bedt Kongressen om godkjenning for å sende styrker til Libya, noe som er bakgrunnen for at de nå vender tommelen ned.Med 295 stemmer mot 123 motsatte Representantenes hus seg å godkjenne engasjement i den NATO-ledede operasjonen.

Flere titall krigsmotstandere blant demokratene sluttet seg til republikanerne, som for det meste ikke er imot krigføringen, men som reagerer på at de ikke er blitt konsultert av presidenten.

I henhold til amerikansk lov har presidenten myndighet til å sette inn amerikanske styrker i krigshandlinger, men om krigen varer i mer enn 60 dager, må han få godkjenning fra Kongressen.

Obama mener imidlertid at han ikke er forpliktet til å innhente godkjenning for Libya-operasjonene fordi amerikanske styrker ikke er engasjert i direkte krigshandlinger. (©NTB)